Doanh nghiệp trong thời đại kinh tế 4.0 : Tăng trưởng bền vững hay bức phá ngoạn mụcvietnam indexTheo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (2017), Cách mạng công nghiệp 4.0 được đánh giá sẽ vượt ra khỏi quy mô công xưởng, doanh nghiệp (DN) khi vạn vật được kết nối bởi internet.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...